Profil działalności Koła Naukowego Witness w głównej mierze będzie opierać się na rozwoju umiejętności związanych z planowaniem, sterowaniem oraz optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzia do ich komputerowego wspomagania – programu symulacyjnego firmy Lanner – „Witness Optimizer”.

Kluczowym aspektem funkcjonowania Koła będzie współpraca z podmiotami gospodarczymi. Równie ważną kwestią będzie działalność naukowo-badawcza, obejmująca warsztaty naukowe i seminaria oraz sesje naukowe, a także współpracę z innymi kołami naukowymi.